Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma vuosille 2019–2020

Suomen Parkinson-liitto ry Liittohallitus 22.10.2018, 84a§, liite 2.

Parkinsonliitto ry on valtakunnallinen 22 potilasyhdistyksen kattojärjestö, joka edustaa liikehäiriösairauksia sairastavia sekä heidän läheisiään. Toiminnan tarkoituksena on edistää liike- häiriösairauksia sairastavien ja heidän läheistensä hyvinvointia. Liitto tarjoaa valtakunnallisesti edunvalvontaa, koulutus-, kuntoutus-, neuvonta- ja tukipalveluja. Liitto kehittää vapaaehtoisuuteen ja vertaistukeen perustuvaa yhdistys- ja kerhotoimintaa.

Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo ovat Parkinsonliiton strategiassa keskeisiä. Liiton missiona on edistää liikehäiriösairauksia sairastavien ja heidän läheistensä yhdenvertaisia ja tasa-arvoisia mahdollisuuksia hyvään elämään ja itsensä toteuttamiseen. Tavoitteena on, että liiton omien sekä sen jäsenyhdistysten palvelut ovat kaikkien saavutettavissa.

Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma vuosille 2019–2020 pdf

Jaa artikkeli