Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma vuosille 2019–2020

Suomen Parkinson-liitto ry Liittohallitus 22.10.2018, 84a§, liite 2.

Parkinsonliitto ry on valtakunnallinen 22 potilasyhdistyksen kattojärjestö, joka edustaa liikehäiriösairauksia sairastavia sekä heidän läheisiään. Toiminnan tarkoituksena on edistää liikehäiriösairauksia sairastavien ja heidän läheistensä hyvinvointia. Liitto tarjoaa valtakunnallisesti edunvalvontaa, koulutus-, kuntoutus-, neuvonta- ja tukipalveluja. Liitto kehittää vapaaehtoisuuteen ja vertaistukeen perustuvaa yhdistys- ja kerhotoimintaa.

Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo ovat Parkinsonliiton strategiassa keskeisiä. Liiton missiona on edistää liikehäiriösairauksia sairastavien ja heidän läheistensä yhdenvertaisia ja tasa-arvoisia mahdollisuuksia hyvään elämään ja itsensä toteuttamiseen. Tavoitteena on, että liiton omien sekä sen jäsenyhdistysten palvelut ovat kaikkien saavutettavissa.

Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma vuosille 2019–2020 pdf

Jaa artikkeli