Järjestö 2.0: mukana muutoksessa –ohjelman hankkeet

Neurologinen neuvomo (Varsinais-Suomi) 10/2017─2020

Parkinsonliitto, Aivoliitto ja Neuroliitto saivat kesällä 2017 rahoituspäätöksen STEAn Suomi 100 -avustusohjelmasta yhteisen maakunnallisen neuvonnan mallin kehittämiseksi. Hankkeessa kehitetään uusia lähipalveluna toteutettavia toimintamalleja tukemaan etenkin kognitiivisista oireista kärsivien henkilöiden työssä jaksamista ja pärjäämistä. Yhteisen toiminnan ja toimipisteen kautta liitot kykenevät entistä paremmin kokoamaan ja tehostamaan toimintaansa oman maakuntansa alueella.

Varsinais-Suomen Järjestösotehanke 113

JärjestöSotehanke 113, Varsinais-Suomi on varsinaissuomalaisten sote-järjestöjen yhteinen hanke, jolla vahvistetaan järjestöjen roolia osana tulevaa sote-aluetta ja maakuntaa. Numeroilla 113 viitataan kolmannen sektorin hätänumeroon sote-uudistuksen myllerryksessä: hankkeen tavoitteena on varmistaa, että järjestöt ovat mukana sote- ja maakuntavalmistelussa ja että kansalaisjärjestötoiminnan edellytykset ovat turvattuja peruskuntatasolla myös tulevaisuudessa.

Hankkeen avulla lisätään järjestöjen yhteistyötä ja muutosvalmiutta. Lisäksi hankkeen etenemisen myötä sote-järjestöt toimivat entistäkin vahvemmin asiakkaiden äänenä, asiakaskokemuksen esiin tuojina sekä asiakkaiden vaikutusmahdollisuuksien ja osallisuuden mahdollistajina.

Hankkeesta vastaavat Varsinais-Suomen Muistiyhdistys ry, Turun Kaupunkilähetys ry ja Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry.

https://vslapset.fi/jarjestosotehanke-113/

Satakunnan Järjestöjen Satasote

Järjestöjen Satasote -hankkeen osa-alueet:

- Järjestöjen ja tulevan maakunnan välisen yhteistyörakenteen luominen

- Järjestötoiminnan kehittäminen vastaamaan maantieteellisesti, sisällöllisesti ja toimintamuodoiltaan alueen väestön tarpeisiin

- Hankkeessa luotavien rakenteiden jatkuvuuden varmistaminen

Hankkeen tuella kehitetään ja innovoidaan alueellista järjestötoimintaa vastaamaan maantieteellisesti, sisällöllisesti ja palvelumuotoilultaan alueen väestön tarpeisiin. Tavoitteena on, että järjestöt toimivat monimuotoisena älykkäänä verkostona kumppaneidensa kanssa ja pystyvät vastaamaan toiminnallaan muuttuneen toimintaympäristön haasteisiin. Hankkeesta vastaa Satakunnan yhteisökeskus.

http://www.yhteisokeskus.fi/jarjestojensatasote/

Suomen Parkinson-liitto on mukana STEAn rahoittamassa Järjestö 2.0 – hankkeessa Pohjois-Savossa.

Pohjois-Savon VeKe – 1 luukku, 3 klikkausta tukee

- järjestöjen roolia ja toimijaverkoston muodostumista sote- ja maakuntauudistuksessa.

- maakunnan ja kuntien sosiaalisen hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyötä.

- kansalaisen yhdenvertaisia mahdollisuuksia osallistua ja toimia osana uutta tietoyhteiskuntaa

Lue lisää https://www.pohjoissavonveke.fi/

Järjestö 2.0-hanke starttasi Pirkanmaalla

Järjestö 2.0 – Järjestöt Pirkanmaan terveyden ja hyvinvoinnin edistäjinä - hanke strattasi 1.9. STEA:n myöntämän Suomi 100-juhlavuoden projektirahan myötä. Hanke kestää vuoden 2020 loppuun asti, mutta sen tulosten toivotaan kantavan pitkälle tulevaisuuteen.

Hankkeen tavoitteena on maakunnallisen sote-järjestöyhteistyön lisääminen synnyttäen kattavia järjestöjen verkostoja.  Sote-järjestöjen ja yhdistysten väliselle viestinnälle rakennetaan helppokäyttöisiä viestintäkanavia, ja myös niistä ulospäin lähtevää viestintää kehitetään ja terävöitetään.

”Järjestöjen toimintaympäristö on kokemassa suuria muutoksia mm. sote- ja maakuntauudistuksen seurauksena. Hankkeella haluamme antaa järjestöille eväitä tulevaisuuteen, jotta voimme yhdessä huolehtia toimintaedellytystemme säilymisestä ja paranemisesta”, sanoo Pirkanmaan Järjestö 2.0 –hankkeen projektipäällikkö Tomi Kuhanen. https://www.artteli-ry.fi/?x175576=437260

Pohjanmaan Järjestö 2.0 -hankkeen tavoitteet ovat:

  1. Turvata järjestöjen toimintaedellytyksiä vapaaehtois- ja vertaistukitoiminnan tarjoajana
  2. Tukea järjestöjen tarjoamaa kokemustoimintaa ja sen käyttöönottoa ja hyödyntämistä kunnissa ja maakunnissa sekä koota kokemustietoa Pohjanmaan alueelta
  3. Selkeyttää järjestöjen rooli terveyden ja hyvinvoinnin kentällä suhteessa kuntaan sekä maakuntaan
  4. Kehittää sote-toimintamalleja ja –yhteistyötä järjestöjen, Pohjanmaan maakunnan, kuntien, oppilaitosten sekä yksityisten sektorin kanssa
  5. Kehittää ja hyödyntää viestintä- ja tietotekniikan (ICT) antamia mahdollisuuksia järjestöjen ja muiden sote-toimijoiden yhteistyön ja toimintatapojen kehittämiseksi.

https://2020.osterbotten.fi/valmistelu/karkihankkeet/jarjesto-2.0/

Järjestö 2.0-hanke  Etelä-Pohjanmaalla

Jaa artikkeli