Parkinsonliitto tekee työtä osana suomalaista kansalalaisjärjestökenttää.

 

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA (entinen Raha-automaattiyhdistys RAY) on Parkinsonliiton suurin rahoittaja. STEA mahdollistaa
Parkinsonliiton työn järjestökentällä sekä sopeutumisvalmennuskurssien järjestäjänä.

www.stea.fi

 

 

 

Suomen Parkinson-säätiö tukee liikehäiriösairauksien, kuten Parkinsonin taudin,
dystonian ja Huntingtonin taudin tieteellistä tutkimusta jakamalla vuosittain apurahoja tutkijoille.
www.parkinsonsaatio.fi

 

 

 

 

SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry on Suomen sosiaali- ja terveysalan järjestöjen
kattojärjestö. SOSTE toimii valtakunnallisena alan etujärjestönä. 
www.soste.fi

 

 

 

OK-opintokeskus on valtakunnallinen aikuisoppilaitos ja koulutuksen järjestäjä 67
valtakunnalliselle kansalaisjärjestölle. Ok-opintokeskus tukee taloudellisesti ja
pedagogisesti Parkinsonliiton ja sen jäsenyhdistysten opetustoimintaa.

Katso sivis 75-video - yhdessä oppii ja ideat paranevat.
www.ok-opintokeskus.fi

 

 

 

Neurologiset vammaisjärjestöt NV on 14 vammaisjärjestön verkosto, jonka työtä
järjestöt koordinoivat vuorollaan. 
www.nv.fi

 

 

 

 

Harvinaiset-verkosto on 19 jäsenyhteisön muodostama yhteistyöelin, jonka tehtävä on
parantaa harvinaisia sairauksia sairastavien ja heidän läheistensä asemaa Suomessa. 
www.harvinaiset.fi

 

 

 

 

 

Maaseudun Terveys ja Lomahuolto ry järjestää tuettua lomatoimintaa lomakohteissa
ympäri Suomea. Parkinsonliiton jäsenryhmälle on suunnattu noin kymmenkunta
lomaa vuosittain.
www.mtlh.fi

 

 

 

 

Kuluttajaparlamentti on Kuluttajaliiton koordinoima vaikuttamisfoorumi, jossa sosiaali- ja terveysalan järjestöt tekevät yhdessä kannanottoja kuluttajapoliittista aiheista.
Kuluttajaparlamentti on järjestöjen yhteistoimintaa, vaikuttamista ja verkostoitumista.

http://www.kuluttajaliitto.fi/kuluttajaparlamentti

 

 

 

 

 

Kokemustoimintaverkosto on 36 potilas- ja vammaisjärjestön verkosto, joka kouluttaa vapaaehtoisia kokemuskouluttajia kertomaan
elämästään sairautensa tai vammansa kanssa. Verkosto ylläpitää valtakunnallista kokemuskouluttajapankkia, johon kuuluu eri
järjestöistä yli 500 kokemuskouluttajaa ympäri Suomea. 
www.kokemuskoulutus.fi

 

 

 

 

 

Suomen Parkinsonhoitajat ry tekee arvokasta työtä Parkinsonin taudin hoidon sekä sairaanhoitajien
ammattitaidon kehittämiseksi. 
www.suomenparkinsonhoitajat.fi/

 
 

 

 

Aspa edistää vammaisten ihmisten ja mielenterveyskuntoutujien mahdollisuuksia itsenäiseen asumiseen ja elämään. Aspalla on liki 1000 vuokra-asuntoa ympäri Suomen.
Säätiön omistama Aspa Palvelut Oy tuottaa palveluja asumisessaan tukea tarvitseville. Asuntoa voivat hakea vammaiset ihmiset, pitkäaikaissairaat ja mielenterveyskuntoutujat. 
www.aspa.fi

 

 

 

 

Omaishoitajaliitto on omaishoitajien ja heidän hoidettaviensa edunvalvonta- ja tukijärjestö. Liitto toimii asiantuntijana omaistaan hoitavien yhteiskunnallisen aseman parantamiseksi sekä tukee erilaisin tavoin omaishoitotilanteessa eläviä henkilöitä.

www.omaishoitajat.fi 

Jaa artikkeli