Huntingtonin tauti on kromosomissa neljä sijaitsevan HTT-nimisen geenin mutaatiosta johtuva etenevä sairaus. Tauti periytyy vallitsevasti ja voi puhjeta milloin tahansa potilaan eliniän aikana, tyypillisimmin kuitenkin 30-50 vuoden iässä. Herkillä tutkimusmenetelmillä on suuria potilasjoukkoja tutkittaessa havaittavissa hermoston rapistumismuutoksia jo vuosia ennen sairauden puhkeamista.

Lue  tästä neurologian dosentti Jussi Sipilän artikkeli

Jaa artikkeli